Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

4

Nhân Vật

7

Thêm

Danh sách chương truyện Tinh Môn (Dịch)

Truyện có 51 chương.
51
Băng Tinh Tráo
50
Khố Phòng Của Đội Săn Quỷ
49
Là Chuyện Tốt Hay Xấu?
48
Nhân Viên Mới
47
Một Đêm Bình Yên
46
Huyết Ảnh Xuất Hiện
45
Từ Xa Quan Sát
44
Hiệu Quả Bất Ngờ
43
Một Người Một Cẩu Tích Cực Tập Luyện
42
Ngũ Cầm Thổ Nạp Thuật
41
Nhìn Thấu Bản Chất
40
Đại Diện Duy Nhất
39
Càng Biết Nhiều Lại Càng Khao Khát
38
2 Loại Siêu Năng Giả
37
Không Hy Vọng Gì
36
Thử Đánh Một Trận Xem
35
Trảm Thập, Phá Bách, Đấu Thiên
34
Phân Tích Cổ Tự
33
Chúng Ta Là Công Lý
32
Tiểu Đội Săn Quỷ
31
Không Thay Đổi Quyết Định
30
Ngày Càng Thông Minh
29
Ta Tới Đây!
28
Một Mũi Tên Trúng Hai Con Chim
27
Không Quá Suôn Sẻ
26
Một Kẻ Điên Rồ!
25
Cẩn Thận Biến Thành Nạn Nhân Của Vụ Tự Thiêu Tiếp Theo
24
Rất Khó Dây Dưa
23
Ngọa Hổ Tàng Long
22
Nhìn Nhận Lại Bằng Con Mắt Khác
21
Từng Giết Thần Bí Giả?
20
Tuần Kiểm Ti Vào Cuộc
19
Cầu Viện Trợ Từ Lão Sư
18
Hủy Thi Diệt Tích
17
Nhà Bếp Hay Hố Xí?
16
Huyết Ảnh Xuất Hiện (2)
15
Huyết Ảnh Xuất Hiện (1)
14
Hậu Trường Cứng Rắn
13
Ngũ Cầm Tân Thư (2)
12
Ngũ Cầm Tân Thư (1)
11
Ánh Sáng Thần Bí
10
Hắc Báo
9
Rút Dây Động Rừng (3)
8
Rút Dây Động Rừng (2)
7
Rút Dây Động Rừng (1)
6
Sương Mù Dần Tan (2)
5
Sương Mù Dần Tan (1)
4
Kiếm Của Lý Gia (2)
3
Kiếm Của Lý Gia (1)
2
Huyết Ảnh
1
Tuần Kiểm Ti
Chọn khoảng: 51 - 1