Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

4

Nhân Vật

7

Thêm

Đề cử / Review truyện Tinh Môn (Dịch) (1)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay