Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

7

Nhân Vật

4

Thêm

Danh sách chương truyện 《Vương Mệnh》

Truyện có 200 chương.
1
Vương Mệnh
2
Tân thủ thôn
3
Ông nội của An An
4
Luyện cấp cuồng nhân
5
Trấn thôn bảo vật
6
Chuẩn bị Xuất thôn
7
Xuất thôn
8
Lang Vương chiến đạo tặc
9
Trấn thành
10
Định cư
11
Lục Hoa trấn
12
Kinh hỉ
13
Khống hoả thuật
14
Phong ba
15
Mã đáo công thành
16
Ám toán
17
Ngũ đại môn phái
18
Cáo thị
19
Tử Long Các
20
Xuất chinh
21
Sát tặc
22
Chiến hậu
23
Man binh gây loạn
24
Châu Thành
25
Thám hiểm
26
Cô thôn
27
Truyền thừa thạch
28
Xây dựng lãnh địa
29
Phi Điểu Hội phong ba
30
Chuẩn bị thăng cấp
31
An Phú Trấn
32
Độc cô thiếu niên
33
Thần bí lão nhân
34
Tỷ võ đại hội khai mạc
35
Tử Long Học Viện
36
Khai thông thủy lộ
37
Tùng lâm đại chiến
38
Long đại thiếu gia
39
Thiên Lang
40
Truyền thừa
41
Cao quý chức nghiệp
42
Thần sư tựu vị
43
Thần miếu hiện thế
44
Luyện chế pháp khí
45
Tiêu kỵ đại tướng quân
46
Học viện tuyển sinh
47
An Phú chi loạn
48
Chuẩn bị đấu giá
49
Đấu giá
50
Khích liệt cạnh tranh
51
Chiêu binh mãi mã
52
Đại tế
53
Tổ Tiên
54
Tế miếu
55
Đại hỗn chiến
56
Âm mưu của man tộc Đại Vu
57
Tây tuần
58
Long nhi luyện cấp
59
Bạch Thạch Trại
60
Hữu tướng quân
61
Thiên chủ
62
Kỵ binh xung trận
63
Hắc Long bang
64
Nhiệm vụ
65
Đại âm mưu
66
Chọn lựa trận dinh
67
Đại bại trận
68
Tiêu Yên trấn
69
Phản loạn
70
Hệ thống Canh tân
71
Ngân cấp tế tự
72
Chuẩn bị chiến tranh
73
Tín ngưỡng
74
Phát hiện
75
Chung kết - Tú Hoa chiến Lý Gia Hưng
76
Chung kết- liên chiến
77
Chung kết- Bát cường
78
Chung kết- Bất ngờ
79
Chung kết- Bích Nhã chiến Phiêu Khách
80
Chung kết- Lục hoa tứ kiệt
81
Chế tạo kỹ năng thư
82
Chung kết- Đệ nhất cao thủ
83
Thiên Lang Gặp Tiêu Phi Phi
84
Thiên Lang Kiến Thôn
85
Viễn chinh
86
Công Đoạt Man Trấn
87
Cướp Lương
88
Thiên Lang Và Hổ
89
Biến Dị Hổ
90
Man binh dạ tập
91
Kế Hoạch
92
"Đặc thù" trang bị điểm
93
Man binh thay đổi chiến
94
Bạch Mã Quan thất thủ
95
Phục kích chiến
96
Công thành chiến
97
Thuyền Trưởng
98
Huyền sử 1: Mở đầu
99
Đại thế
100
Huyền sử 2 : Phục Hy
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200