Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

114

Nhân Vật

6

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài (Bản dịch)

Truyện có 608 chương.
1
Lựa Chọn
2
Đã Năm Năm
3
Không Để Ngày Thất Vọng
4
Đào Mỏ
5
Phân Tích Lựa Chọn
6
Chọn Cái Thứ Ba
7
Lục Bạch Quy
8
Tiến Vào Quy Tâm Tông
9
Bái Môn
10
Đánh Cờ
11
Trẻ Con Không Thể Dạy
12
Địa Cấp Hạ Phẩm
13
Vừa Vặn Đi Ngang Qua
14
Suy Nghĩ Bằng Nửa Thân Dưới
15
Thỉnh Giao
16
Ám Toán
17
Hung Thủ Thật Sự
18
Vu Mạn Văn
19
Gặp Vu Mạn Văn
20
Lựa Chọn Thế Nào
21
Ta Biết
22
Gặp Lại
23
Thay Đổi Y Phục
24
Trừ Điểm
25
Mẫn Nhiên Sáo Trang
26
Sửa Giày
27
Vị Sư Huynh Này Rất Giỏi
28
Tới Nơi Dừng Chân Đầu Tiên
29
Hành Hiệp Trượng Nghĩa
30
Thuê Phòng
31
Chưa Từng Ra Khỏi Nhà Một Mình
32
Cần Thời Gian Suy Nghĩ
33
Làm Việc Tốt
34
Đại Hiệp Thật Sự
35
Bạo Hồng
36
Lão Bà Bà
37
Đụng Độ Ác Thê Tử
38
Khó Giải Quyết
39
Đụng Độ Cao Nhân
40
Hảo Cảm
41
Thanh Hương
42
Trần Gia Tới Điều Tra
43
Năm Đồng Tiền
44
Đọc Bản Đồ
45
Hội Đồ Lục
46
Lạc Vào Trận Pháp
47
Phá Trận
48
Hang Động
49
Bắt Được Tặc Nhân
50
Tu La Trai
51
Lời Khuyên
52
Tránh Xa Bộ Khoái
53
Nói Về Sư Huynh
54
Đánh Nhau
55
Thanh Vân Tông Giả
56
Nhân Vật Chính Phiên Bản Nam
57
Trừ Gian Diệt Ác
58
Kết Nghĩa
59
Ba Điều Kiện
60
Trệ Không
61
Điếu Tình Bạch Ngạch Hổ
62
Thu Hoạch
63
Trương Hạc Khanh
64
Gặp Lại Vu Hộ Pháp
65
Giá Trị Một Người
66
Kín Miệng
67
Tìm Người
68
Phó Bang Chủ Trình Thanh Hành
69
Tam Công Tử
70
Ngô Thanh Sách
71
Lâm Du Nhạn
72
Nín Thở
73
Quán Quân
74
Chu Quy Xán
75
Gặp Lại Lâm Du Nhạn
76
Phát Triển Quan Hệ
77
Xếp Hàng
78
Bị Bán Đứng
79
Còn Trẻ Đã Lão Luyện
80
Chăm Sóc Hoa Cỏ
81
Mạo Phạm
82
Ngọc Linh Lung
83
Oẳn Tù Tì
84
Tiểu Hài Tử
85
Bình Thưởng Nàng Không Phải Như Thế
86
Hẹn Ước Tam Sinh
87
Ta Chỉ Sợ Ch** Thôi
88
Lại Chơi Oẳn Tù Tì
89
Vố Sự Hiến Ân Cần
90
Biết Tin
91
Thảo Luận
92
Luận Võ Bắt Đầu
93
Kiêu Ngạo
94
Hồn Anh Quả
95
Xin Lỗi Và Tha Thứ
96
Nhiên Liệu Bí Truyền
97
Lễ Vật Bồi Thường
98
Có Người Giành Ăn?
99
Hai Dị Thú
100
Điều Tra