Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 5/2023 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 41

Phản Phái Vô Địch: Mang Theo Đồ Đệ Đi Săn Khí Vận (Dịch)

Thượng Tòng Hạ Tâm
Huyền Huyễn 394 Chương
Top 42

Thế Giới Của Các Vị Thần (Bản Dịch)

Vĩnh Hằng Chi Hỏa
Huyền Huyễn 630 Chương
Top 43

Ta Là Trù Thần, Toàn Tông Môn Đều Bị Ta Làm Thèm Khóc (Bản dịch)

Cửu Ngữ
Tiên Hiệp 660 Chương
Top 44

Coi Mắt Nhầm Bàn, Tôi Bị Đối Tượng Xem Mắt Bắt Cóc (Bản dịch)

Đại Tràng Bao Tiểu Tràng
Đô Thị 1028 Chương
Top 45

Vú Em: Mở Đầu Nữ Đế Mang Nữ Nhi Tới Cửa Ép Cưới (Dịch)

Vân Hoả Chu Tước
Huyền Huyễn 118 Chương
Top 46

Ta Lặng Lẽ Thăng Cấp Trong Thế Giới Yêu Ma (Dịch)

Đan Sắc Nhãn Kính
Võng Du 307 Chương
Top 47

Vu Giới Thuật Sĩ (Dịch)

Văn Sao Công
Kỳ Huyễn 752 Chương
Top 48

Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái (Dịch)

Anh Tuấn Đích Tiểu Cáp
Huyền Huyễn 1133 Chương
Top 49

Quang Âm Chi Ngoại (Dịch)

Nhĩ Căn
Tiên Hiệp 863 Chương
Top 50

Để Ngươi Mua Ve Chai, Ngươi Thu Được Ngọc Tỉ Truyền Quốc? ( Dịch)

Vân Tiêu Ngạo Cửu Thiên
Đô Thị 132 Chương
Top 51

Tu Luyện Bắt Đầu Từ Đơn Giản Hóa Công Pháp (Dịch)

Nỗ Lực Cật Ngư
Huyền Huyễn 444 Chương
Top 52

Cực Phẩm Phong Lưu Giả Thái Giám

Hỏa Vương Chi Vương
Lịch Sử 151 Chương
Top 53

Nhân Sinh Tùy Tiện Bắt Đầu Từ Tuổi Ba Mươi (Bản Dịch)

Chân Đích Thị Đính
Đô Thị 689 Chương
Top 54

Lãnh chúa: mắt thứ ba siêu thần

Bóng ma cô độc
Võng Du Sáng tác 88 Chương
Top 55

Xuyên Qua Nhận Thầu Một Cửa Sổ Ở Nhà Ăn [Mỹ Thực]

Tô Hương Lan Sắc
Điền Văn 95 Chương
Top 56

Ta Thật Sự Không Mở Hắc Điếm

Thôi Kinh Thước
Ngôn Tình 130 Chương
Top 57

Thập niên 80: Phúc khí đông lai

Đạo Cổ
Điền Văn 201 Chương
Top 58

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang (Dịch)

Tương Nguyệt Khứ
Điền Văn 421 Chương
Top 59

Thập Niên 80: Dưỡng Oa Ở Khu Vực Khai Thác Mỏ (Dịch)

Lão Hồ Thập Bát
Điền Văn 145 Chương
Top 60

Võ Đạo Trường Sinh: Bắt Đầu Từ Ngũ Cầm Dưỡng Sinh Quyền

Chân Bất Thị Hứa Tiên
Huyền Huyễn 1149 Chương