Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Kim Thánh Bảng

Bảng xếp hạng truyện chữ tháng 9/2021 của TruyenYY.

Top 1 Top 21 Top 41 Top 61 Top 81
Top 41

Hệ Thống Kẻ Phản Diện (Dịch)

Ly Hong Thien
Huyền Huyễn Tiên Hiệp Hệ Thống Xuyên Không Hài Hước
1188 Chương
Top 42

Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới

Tào Tặc
Dị Giới
74 Chương
Top 43

Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống (Bản Dịch)

Cáp mô đại vương
Kiếm Hiệp 132 Chương
Top 44

Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ (Bản Dịch)

Mộc Hạ Sinh Hỏa
Huyền Huyễn Hệ Thống Hài Hước
608 Chương
Top 45

Phong Thủy Đế Sư [Bản dịch]

Tinh Phẩm Hương Yên
Huyền Huyễn Đô Thị Linh Dị
40 Chương
Top 46

Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ (Dịch)

Các Chủng Khống
Huyền Huyễn Hệ Thống Mạt Thế Dị Năng Trọng Sinh
502 Chương
Top 47

Bắt Đầu Mười Lần Rút Sau Đó Vô Địch (Bản Dịch)

Lưu Phong Tiếu
Huyền Huyễn
1070 Chương
Top 48

Ta Là Vua Giác Đấu

Weekend Anh
Tiên Hiệp Dị Giới Hệ Thống Xuyên Không Võ Thuật
Sáng tác 187 Chương
Top 49

Siêu Cưng Chiều

Mạn Tây
Hiện Đại Ngôn Tình 24 Chương
Top 50

Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại (Dịch)

新乙
Đô Thị 65 Chương
Top 51

Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ (Dịch)

Ngao Dạ Cật Bình Quả
Huyền Huyễn Tiên Hiệp Hài Hước
1066 Chương
Top 52

Thập Niên 80: Con Đường Mỹ Thực

Túy Nhiễm Khinh Ca
Điền Văn 63 Chương
Top 53

Lục Địa Kiện Tiên (Bản Dịch)

Hoà Thượng Lục Như
Huyền Huyễn Dị Giới Xuyên Không Hài Hước
492 Chương
Top 54

Lãnh Địa Tại Mạt Thế (Dịch)

Bút Mặc Chỉ Kiện
Mạt Thế 78 Chương
Top 55

Thái Tử Đến Từ Tương Lai

Vương An Thải Nguyệt
Huyền Huyễn Ngôn Tình Xuyên Không Cung Đấu Võ Thuật
215 Chương
Top 56

Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch (Bản Dịch)

Thủy Tinh Não Đại
Đô Thị Hệ Thống Khoa Huyễn Mạt Thế Dị Năng
690 Chương
Top 57

Siêu Cấp Nhà Máy Quái Vật

Hạp Trung Tàn Kiếm
Đô Thị 29 Chương
Top 58

Lớp Học Tuyệt Vọng (Bản Dịch)

Vong Ký Ly Sầu
Huyền Huyễn Đô Thị Khoa Huyễn Linh Dị Dị Năng
515 Chương
Top 59

Bạch Phú Mỹ Thập Niên 70

Nhục Nhiên Nhiên
Ngôn Tình Điền Văn Hài Hước Nữ Cường Nữ Phụ
132 Chương
Top 60

Thập Niên 80: Ta Dựa Vào Mỹ Thực Để Làm Giàu (Bản Dịch)

Quan Oánh Oánh
Điền Văn 29 Chương