Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

155

Nhân Vật

4

Thêm

Danh sách chương truyện Đi Một Lần Về Thời Trịnh - Nguyễn Phân Tranh .

Truyện có 115 chương.
115
Chương 115 :Võ Nghệ Thăng Tiến.
114
Chương 114 : Điên Cuồng Tập Luyện .
113
Chương 113: Anh Em Đồng Lòng .
112
Chương 112: Ác Đồ.
111
Chương 111 : Lẻ Loi Một Mình - Mất Đi Tất Cả.
110
Chương 110 : Lẻ Loi Một Mình .
109
Chương 109 : Diệt Môn (2)
108
Chương 108 : Diệt Môn.
107
Chương 107 : Liều Mạng .
106
Chương 106 : Giang Hồ Hiệp Khách .
105
Chương 105 : Họa Vô Đơn Chí (2)
104
Chương 104 : Họa Vô Đơn Chí .
103
Chương 103 : Mãnh Hổ Xế Chiều .
102
Chương 102 : Bệnh như núi đổ .
101
Chương 101 : Đỗ Sinh Đồ.
100
Chương 100 :Thi Cử.
99
Chương 99 :
98
Chương 98 :Tác Dụng Của Đao Kiếm .
97
Chương 97 : Trấn Thanh Hóa .
96
Chương 96 : Phong Ba Quán Nước -Ác Tận.
95
Chương 95: Lại Gặp Dương Văn Lễ.
94
Chương 94 :Xuất Phát .
93
Chương 93 :Nguyễn Bành Đi Thi.
92
Chương 92 : Vang Danh Thiên Hạ !!
91
Chương 91 : Hổ Gầm Vang Trời .
90
Chương 90:Săn Hổ .
89
Chương 89 : Hổ Dữ Ăn Người .
88
Chương 88:
87
Chương 87 : Việc Ác Bất Tận.
86
Chương 86 : Công Tử Con Tri Phủ .
85
Chương 85 :Quán Cơm Lợn Béo .
84
Chương 84 : Trở Về .
83
Quyển Thứ 2 " Bá Đao "
82
Chương 82 : Kết thúc quyển thứ nhất " Xuyên Không trở về" .
81
Chương 81: Phủ Lâm an huyện Hà Tĩnh.
80
Chương 80 : Kiểm kê thương vong .
79
Chương 79 : Ác chiến Phủ Quỳ Châu .
78
Chương 78 : Cướp Đường (2)
77
Chương 77: Cướp Đường .
76
Chương 76 : Thời Đại Khốn Nạn .
75
Chương 75 : Người Ăn Thịt Người (2)
74
Chương 74 : Người Ăn Thịt Người .
73
Chương 73 : 13 Trấn Thời Hậu Lê .
72
Chương 72 : Khởi Hành .
71
Chương 71 : Áp Hàng (2)
70
Chương 70 : Áp Hàng(1)
69
Chương 69 : Hai Tháng.
68
Chương 68 :Mua May Bán Đắt.
67
Chương 67 : Sự Du Nhập Hỏa Khí Thời Chúa Trịnh.
66
Chương 66 : Bán Sách.
65
Chương 65 : Học đao .
64
Chương 64 : Nhuộm Răng.
63
Chương 63: Siêu Bịp.
62
Chương 62: Mãnh Hổ bang.(2)
61
Chương 61 : Mãnh Hổ bang.(1)
60
Chương 60: Sách vở đắt đỏ .
59
Chương 59 :Lên Huyện.
58
Chương 58 : Kiếm Tiền.
57
Chương 57: Truyện Lục Vân Tiên .
56
Chương 56 : Tình Cảm Lứa Đôi.
55
Chương 55 : Nguyễn Bành .
54
Chương 54 :Nông Nghiệp Những Năm 1650.
53
Chương 53: Xã hội thời Thanh Đô Vương -Trịnh Tráng (1650)
52
Chương 52 :
51
Chương 51 : Truyền dạy võ nghệ (2)
50
Chương 50:Truyền dạy võ nghệ -Đao Xung Thiên.
49
Chương 49: Lễ bái sư .
48
Chương 48 : Cầy tơ bảy món .
47
Chương 47: Thân Thế của Nguyễn Văn Lúy .
46
Chương 46: Chém giết sinh tử.
45
Chương 45: Liều mạng đánh giết 1vs3 .
44
Chương 44 :Phục sát .
43
Chương 43 : Người quen cũ .
42
Chương 42 : Đi săn .
41
Chương 41 : Thử Thách.
40
Chương 40 : Bái sư .
39
Chương 39:Vớ bở to.
38
Chương 38: Danh bất hư truyền .
37
Chương 37 : Đến cửa làm loạn .
36
Chương 36 : Bọn Làng Đoài .
35
Chương 35 :Thả Trâu
34
Chương 34 :Võ thuật hiện đại và võ thuật truyền thống.
33
Chương 33 : Tết .
32
Chương 32 : Thu thuế - Binh lực thời Lê Trung Hưng.
31
Chương 31 :Cuối năm .
30
Chương 30 : Ăn chia chiến lợi phẩm
29
Chương 29 : Hổ lạc bầy dê .
28
Chương 28 : Mai phục - Chém Phan Văn Lâm .
27
Chương 27 : Anh em họ Phan .
26
Chương 26 : Uy Tín .
25
Chương 25 : Giới hạn của cơ thể .
24
Chương 24 :Liều chết đánh nhau - Hai đao bay đầu.
23
Chương 23 : Phủ đầu .
22
Chương 22 : Phục kích tóm gọn .
21
Chương 21 : Trảm Mã Đao
20
Chương 20 : Không chỗ để đi .
19
Chương 19 : Đối ứng .
18
Chương 18 : 3000 cân lương thực và 50 lạng bạc .
17
Chương 17 : Sơn Tặc (2)
16
Chương 16 : Sơn Tặc (1)
Chọn khoảng: 115 - 16 15 - 1