Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

7

Nhân Vật

4

Thêm

Danh sách chương truyện 《Vương Mệnh》

Truyện có 200 chương.
200
Giang Lão Hồi Ức (2)
199
Giang Lão Hồi Ức (1)
198
Cảnh Hành Thư Giải Phong
197
Nguyệt Lão Tế Đàn
196
Tổ Chức Hiệp Hội
195
Thần ?
194
Kiếm Thần
193
Kiếp Lôi
192
Sư Thúc ?
191
Linh Sơn Trấn Thiên Lang Hiển Thần Oai
190
Tiểu Lam Nhi
189
Vào Linh Hầu Cốc
188
Tiểu Bát Giới
187
Linh Hầu Cốc
186
Cùng Mỹ Nhân Đồng Hành
185
Diễm Ngộ Mỹ Nhân
184
Phúc Bất Trùng Lai, Họa Vô Đơn Chí
183
Lần đầu đến Linh Sơn
182
Kiểm tra công việc
181
Luận Công Ban Thưởng
180
Man Đô Chiến Dịch Kết Thúc
179
Nguyên Thành Sứ Tiết
178
Lễ Kỳ Yên Lã Phúc chủ tế
177
Ngân Long Trại Thiên Long Bang Thảm Bại
176
Ngân Long Trại Đại Hội Chiến
175
Thiên Long Bang Phản Kích
174
Số phận Ngân Long Trại
173
Ngân Long Trại công phòng chiến
172
Công chiếm Ngân Long Trại
171
Liên hoàn kế (3)
170
Liên hoàn kế (2)
169
Liên hoàn kế (1)
168
Bố Y Thần Toán
167
Cửu Khúc Liên Hoàng Trại
166
Đằng Vân Thôn Thiên Long Bang Đại Bại
165
Triệu Tiếu Thiên đại hiển thần oai
164
Huy Hoàng đệ nhất thôn
163
Thiên Lang quân đoàn thành lập
162
Người tính không bằng trời tính
161
Huyền sử 32: Số phận nam phương chư tộc .
160
Tại sao bé khóc?
159
Huyền sử 31: Số phận Trung Nguyên chư tộc
158
Phần tử đặc biết nguy hiểm
157
Huyền sử 30: Số phận bắc phương chư tộc
156
Gian tế? Sứ tiết
155
Huyền sử 29: Cổ Đại Cửu Châu
154
Bí Ẩn ?
153
Huyền sử 28: Kinh Vương
152
Vu Tôn vẫn diệt
151
Huyền sử 27: Hà tộc nội loạn
150
Vu Tôn
149
Huyền sử 26 : Tân cục thế
148
Công chiếm Đồng Lăng
147
Huyền sử 25: Đế Minh
146
Phục Kích
145
Huyền sử 24: Bình Nguyên thất thủ
144
Linh Sơn Bang bắc tiến
143
Huyền sử 23: Vu Hồ
142
Các phương phản ứng
141
Huyền sử 22: Bình Nguyên chiến dịch
140
Tướng lệnh phong ba (6)
139
Huyền sử 21: Bình Nguyên Hà tộc
138
Tướng lệnh phong ba (5)
137
Huyền sử 20: Nội chiến.
136
Tướng lệnh phong ba (4)
135
Huyền sử 19: Đại phân liệt.
134
Tướng lệnh phong ba (3)
133
Huyền sử 18: Cửu Lê tộc
132
Tướng lệnh phong ba (2)
131
Huyền sử 17: Phân liệt
130
Tướng lệnh phong ba (1)
129
Huyền sử 16: Ngưu binh
128
Chiến hậu an bài
127
Huyền sử 15: Đại chiến bên bờ Hoàng Hà.
126
Sơn thần
125
Huyền sử 14: Chiến tranh
124
Vô Danh sơn chiến dịch (5)
123
Huyền sử 13: Nguyên nhân sâu xa của xung đột
122
Vô Danh sơn chiến dịch (4)
121
Huyền sử 12: Xung đột đầu tiên giữa văn minh du mục và văn minh nông nghiệp
120
Vô Danh sơn chiến dịch (3)
119
Huyền sử 11: Hoàng tộc
118
Vô Danh sơn chiến dịch (2)
117
Huyền sử 10: Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc
116
Vô Danh sơn chiến dịch (1)
115
Huyền sử 9 : Thần Nông
114
Thân chinh
113
Ngoài lề: Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân
112
Huyền sử 8 : Giang tộc
111
Nguyên thành thủy chiến
110
Huyền sử 7 : Đông tiến
109
Tập kích? Bác hôi binh?
108
Huyền sử 6 : Đại di dân
107
Phủ thành tiền nhật
106
Huyền sử 5 : Nữ Oa
105
Nguyên tộc
104
Huyền sử 4 : Hy Vọng
103
Bị chiến
102
Huyền sử 3 : Thảm Họa
101
Nguy cơ
Chọn khoảng: 200 - 101 100 - 1